INSERT INTO zwierzolub_firmy_clicks VALUES('7','1')